Utorak, 07 Srpanj 2020
Obavijesti iz župske škole; Pohađanje Informatike kao izbornog predmeta, vraćanje udžbenika, produženi boravak

Obavijesti iz župske škole; Pohađanje Informatike kao izbornog predmeta, vraćanje udžbenika, produženi boravak

Osnovna škola Župa dubrovačka objavila je obavijesti roditeljima učenika škole vezane uz pohađanje Informatike kao izbornog predmeta, te potrebu dostave Zahtjeva za upis izbornog predmeta, kao i vraćanje udžbenika koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju.

Objavljena je i obavijest roditeljima koji su prijavili korištenje usluge produženog boravka za svoje dijete da su dužni dostaviti potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za oba roditelja.

Obavijesti prenosimo u cijelosti;


Informatika je obvezni predmet u 5. i 6. razredu, a u ostalim razredima (po novoj odluci od 1.r.) ima status izbornog predmeta.
Ako učenik želi nastaviti pohađati Informatiku u sedmom razredu, roditelji trebaju predati potpisani zahtjev za upis izbornog predmeta.
Ponovni upis izbornog predmeta Vjeronauk i drugi strani jezik nije potreban u sedmom razredu!
Roditelji učenika koji će u sljedećoj školskoj godini pohađati  1. razred ne trebaju popunjavati zahtjev jer su se tijekom upisa izjasnili o izbornim predmetima, suglasnost će popuniti kada počne nastava.
Roditelji učenika koji će u sljedećoj školskoj godini pohađati  2. i 3. razred, a žele da im djeca pohađaju Informatiku trebaju predati potpisani zahtjev za upis izbornog predmeta.
Roditelji učenika koji će u sljedećoj školskoj godini pohađati  4. razred mogu uz Informatiku za drugi strani jezik izabrati Talijanski ili Francuski jezik.
Potrebno je da roditelji popune zahtjev za upis izbornog predmeta, te potpisani zahtjev predaju osobno ili putem maila u tajništvo, do podjele svjedodžbi koja će biti 7.7.2020. Zahtjev trebaju potpisati OBA roditelja.

Zahtjev za upis izbornog predmeta

Važno ! Učenici u četvrtom razredu mogu imati najviše 3 izborna predmeta

NAPOMENA: Učenici koji su upisani na izborni predmet  dužni su ga pohađati do kraja nastavne godine. Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Iznimno je odustajanje tijekom godine zbog opravdanih razloga, dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta.


Udžbenici koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju potrebno je neoštećene vratiti školi kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije. Razrednici će u dogovoru sa roditeljima i učenicima organizirat povrat udžbenika u periodu do podjele svjedodžbi.

Udžbenici koji trebaju biti vraćeni u školu:

PRVI RAZRED udžbenik Vjeronauka

ČETVRTI RAZRED neradni udžbenici

PETI RAZRED neradni udžbenici

SEDMI RAZRED vraćaju udžbenike BIOLOGIJE, KEMIJE, FIZIKE I GEOGRAFIJE

OSMI RAZRED vraćaju SVE OSIM BIOLOGIJE, KEMIJE I FIZIKE

Učenici PETIH i SEDMIH razreda trebaju do podjele svjedodžbi razrednicima vratiti TABLETE i potpisanu potvrdu o preuzimanju.


Roditelji koji su prijavili korištenje usluge produženog boravka za svoje dijete dužni su dostaviti potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za oba roditelja (dokaz o zaposlenju na neodređeno vrijeme). Navedene potvrde možete dostaviti u prostorije računovodstva škole u vremenu od 8:00 do 12:00 sati najkasnije do 10. srpnja 2020.