Petak, 31 Ožujak 2023
U subotu Izborna Skupština Ženskog odbojkaškog kluba Župa dubrovačka

U subotu Izborna Skupština Ženskog odbojkaškog kluba Župa dubrovačka

Ženski odbojkaški klub Župa dubrovačka poziva na Izbornu Skupštinu kluba koja će se održati dana 18.03.2023.g.(subota) u sportskoj dvorani OŠ Župa dubrovačka u 10,00 sati.

Poziv je upućen članovima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, trenerima/cama, članicama kluba, roditeljima, medijima i ostalim zainteresiranim.

Pravo glasa na Skupštini na temelju čl. 13 Statuta imaju članovi stariji od 14 godina i uz suglasnost roditelja i roditelji ako su prisutni umjesto svoje djece članova kluba


D n e v n i    r e d:

1.    Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma (radno pred., zapisničar, ovjer.zapisnika)
2.    Izvješće o radu za 2022.g.
3.    Financijsko izvješće za 2022.g.
4.    Izbor Predsjednika kluba
5.    Izbor članova Upravnog odbora
6.    Izbor članova Nadzornog odbora
7.    Izbor likvidatora kluba
8.    Program rada za 2023.g.
9.    Financijski plan za 2023.g.
10.    Razno (počasni članovi)

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr