Utorak, 28 Svi 2024
hdz_zupa
Sastanak predsjedništva župskog općinskog odbora i predsjedništva županijske organizacije HDZ-a

Sastanak predsjedništva župskog općinskog odbora i predsjedništva županijske organizacije HDZ-a

Na poziv predsjedništva Općinskog odbora HDZ-a Župa dubrovačka u Srebrenom je održan sastanak predsjedništva župskog općinskog odbora i predsjedništva županijske organizacije HDZ-a. Na sastanku su uz predsjednika ŽO HDZ-a Blaža Peza, sudjelovali i župan Nikola Dobroslavić, potpredsjednik ŽO  Roberto Krile, te član predsjedništva ŽO i ravnatelj županijske Uprave za ceste Ivo Kaštelan. Sa strana OO HDZ-a Župa dubrovačka prisustvovala dva potpredsjednika OO HDZ-a Igor Konjevod i Jakša Handabaka, načelnik Općine Silvio Nardelli, predsjednik općinskog Vijeća Marko Kriste,  te članovi predsjedništva Marija Jelić, Antonio Vojvodić,  Nikša Arbanasin, Mato Handabaka, Mateo Delić,Ivo Jović i Tomislav Kristović. Sastanak je vodio predsjednik OO HDZ-a Župa dubrovačka ujedno i potpredsjednik ŽO HDZ-a Đuro Lonza.

Na sastanku raspravljalo se o temama važnim za Župu dubrovačku u kojima participira i Dubrovačko neretvanska županija kao i Vlada RH, a kao najvažnije su istaknute; dogradnja osnovne škole Župa dubrovačka, te pokretanje inicijative za izgradnjom nove osnovne škole u Župi dubrovačkoj, zajednička izrada idejno-urbanističkog rješenja sadržaja društvene namjene unutar obuhvata auto kampa u Kuparima s ciljem stvaranja urbanog središta Župe dubrovačke, projekt komunalne  lučice u Srebrenom, projekt brze ceste kroz Župu dubrovačku, pojačano održavanje županijskih cesta na području općine,  problem nelegalnih odlagališta, projekt aglomeracije, izgradnja visokonaponskog voda od trafostanice Plat do Kupara, nastavak utvrđivanja granica javnog pomorskog dobra za područja Župe gdje još nije utvrđeno.

Po svim temama doneseni su konkretni zaključci s ciljem što brže realizacije navedenih projekata, poručuju iz općinskog HDZ-a.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • Maistra_sheraton
  • tzo_zupa