Srijeda, 08 Travanj 2020
„RTL pomaže djeci“ odobrio župskom Dječjem vrtiću 15.000 kuna za projekt „Slikovnica i ja“

„RTL pomaže djeci“ odobrio župskom Dječjem vrtiću 15.000 kuna za projekt „Slikovnica i ja“

Dječji vrtić Župa dubrovačka se prijavio na raspisani natječaj „RTL pomaže djeci“s Projektom „Slikovnica i ja“. „RTL pomaže djeci“ je navedeni Projekt odobrio te donirao 267 slikovnica u vrijednosti od 14.973 kune za djecu svih odgojno-obrazovnih skupina.

Slikovnice koje su stigle za djecu Dječjeg vrtića Župa dubrovačka doprinijet će ostvarenju brojnih dobrobiti za svako dijete. Putem ovog Projekta omogućit će se pristup slikovnici svakom djetetu. Čitanje djeci, ali i njihovo samo listanje potiče razvoj pismenosti, razvoj jezika i  pomaže u socio-emocionalnom sazrijevanju.

Na takav način komunikacija će postajati sve kreativnija i bogatija te tako djeca usvajati komunikacijske vještine važne za život.