Subota, 06 Lipanj 2020
Nove upute; Rad u predškolskim ustanovama i školama jednako siguran kao ostanak kod kuće, skupine do 20 djece

Nove upute; Rad u predškolskim ustanovama i školama jednako siguran kao ostanak kod kuće, skupine do 20 djece

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove namijenjene su za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 25. svibnja.

Prema novim uputama rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.

Više se ne preporučuje uzimanje izjava od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu, a roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u vrtić i školu.  

Boravak u vrtićima i školama će se organizirati na način da po odgojno-obrazovnoj skupini bude približno između 15 i 20 djece. Kod  većih skupina  djece  treba  razmotriti mogućnost  organiziranja  rada  u  odgovarajućoj  prostoriji  veće  površine  kao  i  mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece.

Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji, a odgajatelj ili nastavnik s djecom treba provoditi što je više moguće vremena na otvorenom.

Krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno  sjede na  što  većoj  udaljenosti u  prostoriji  (po mogućnosti  razmak  od  približno 1,5 m) ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu.


U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije. Kada dovode djecu  u  vrtić  te  ako  roditelji  odluče  dovoditi  i  odvoditi  djecu  u  školu,  preporučuje  se  koliko  je moguće da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta izbjegavaju ulaziti u ustanovu.  Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA I RAZREDNU NASTAVU OD 1. DO 4. RAZREDA TE POSEBNE RAZREDNE ODJELE I RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA KOJA IMAJU POMOĆNIKA U NASTAVI

  • dubrovnik-riviera.hr