Četvrtak, 20 Veljača 2020
Načelnik Nardelli predstavlja Proračun Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu

Načelnik Nardelli predstavlja Proračun Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu

Na sutrašnjoj 19. sjednici Općinskog vijeća glavna tema dnevnog reda je prihvaćanje Proračuna i Programa rada Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu. Povodom navedenog, načelnik Nardelli uputio je dopis kojim mještanima Općine želi predstaviti glavne smjernice predloženog Proračuna za 2020. godinu.

Dopis prenosimo u cijelosti;

Poštovani žitelji Župe dubrovačke ,

predstavljamo Vam „Proračun Općine Župa dubrovačka “ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračun Općine za 2020. planiran je u iznosu od 67.460.000,00 kuna.

Iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 37.495.000,00 kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine. Ove godine najznačajnija sredstva Općine sa sredstvima Grada Dubrovnika izdvajaju se za kapitalni projekt  Groblje Dubac u ukupnom iznosu od 21.113.000,00 kuna. Osigurana su sredstva za nastavak rekonstrukcije puta dr. Ante Starčevića, Puta Pera Kojakovića, izgradnju nogostupa uz državnu cestu D8, nastavak rekonstrukcije županijskih cesta u naselju Mandaljena te kroz Postranje, redovno održavanje naših nerazvrstanih cesta i javnih površina, izgradnju vodoopskrbne mreže. Također kroz komunalno gospodarstvo osigurano je 1.500.000,00 kuna za izgradnju kanalizacijskog kolektora za naselje Čibača. Za uređenje pomorskog dobra osigurana je 951.000,00 kuna. Nastavljamo i sa daljinom izradom prostorno planske dokumentacije, kako izmjena prostornog tako i izrade planiranih urbanističkih planova uređenja.

Za zdravstvo i socijalnu skrb izdvajamo 2.058.000,00 kn. Nastavljamo s osiguravanjem laboratorijskih usluga u sklopu zdravstvene stanice. Osigurana su sredstva za rad svih socijalno, humanitarno, zdravstvenih udruga, udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Socijalni program u iznosu od 1.880.000,00 kuna osigurava pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagradu za novorođenu djecu, te sufinanciranje dobro razrađenog sustava javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija.

Osigurana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kuna kako bi i nadalje za potrebe Župe dubrovačke zadržali utvrđeni vozni red autobusnih linija, kao i potpore poljoprivrednicima.

Za redovan rad svih sportskih klubova koji djeluju na području naše Općine putem Zajednice sportova osigurano je 1.050.000,00 kuna, kao i sredstva za održavanje sportskih objekata. Za  izgradnju sportskog i dječjeg igrališta na Brašini planira se izdvojiti 1.750.000,00 kn .

Po pitanju protupožarne zaštite izgradnje i održavanja protupožarnih putova osigurano je 2.169.000,00 kuna od kojih 1.950.000,00 kuna za redovan rad DVD-a.

Po pitanju predškolskog i osnovnog obrazovanja izdvaja se 14.409.000,00 kuna od čega za potrebe redovnog rada jaslica i dječjeg vrtića 13.200.000,00 kuna, čiji rad je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 4.470.000,00 kuna za 2020. g.

Proračun obuhvaća nastavak financiranja produženog boravka prvim i drugim razredima u osnovnoj školi i projekata izvannastavnih aktivnosti učenika.
Osigurana su sredstva za izradu projekta dogradnje na zgradi  Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. „tople veze“ sa školskom sportskom dvoranom čime se osigurava nastavak jednosmjenskog rada.

Za stipendiranje učenika i studenata osigurano je 550.000.00 kuna što omogućuje dodjelu 80-tak stipendija u više kategorija. Obzirom da Župa dubrovačka sljedeće godine slavi 100 godina turizma u proračunu su osigurana sredstva kako bi se ta obljetnica obilježila s nizom kulturno zabavnih događanja.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Iz godine u godinu trudimo se dodatno poboljšati kvalitetu života u Župi dubrovačkoj stoga ako imate bilo kakve prijedloge, a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini budite ih slobodni uputiti.

Vaše prijedloge i komentare možete dostaviti putem e maila, poštom ili osobno na protokol Općine kako bi iste, sukladno mogućnostima uvrstili u program rada.

S poštovanjem ,  
                                                                
Općinski načelnik
Silvio Nardelli