Petak, 28 Veljača 2020
Statistika iz prošlosti; Pogledajte koliko je Župa imala stanovnika prema popisu 1890. godine

Statistika iz prošlosti; Pogledajte koliko je Župa imala stanovnika prema popisu 1890. godine

Statistički podaci za predio od Dubrovnika do Plata objavljeni u izdanu Dubrovnik kalendara iz 1897.godine, koje je u Facebook grupama Dubrovnik nekad i Župa nekad objavio gospar Ivo Batričević, otkrivaju nam zanimljive informacije o ne tako davnoj prošlosti Župe dubrovačke. Tako doznajemo da je na području današnje općine Župa dubrovačka 1890. godine živjelo 2.883 stanovnika.

Prije 129 godina naseljenost žitelja Župe po njezinim naseljima u odnosu na današnje doba je bila prilično drugačije raspoređena. Najviše tadašnjih Župljana skoro 30 posto je živjelo u četiri sela Postranja koja su te 1890. godine brojila 831 žitelja. Kad usporedimo te brojeve s podacima s posljednjeg popisa 2011. ispada da u Postranju u ovo naše doba živi 138 stanovnika manje.  Porast bilježe jedino Buići, dok se broj mještana Grbavca skoro prepolovio.

Brgat je tada imao 452 stanovnika (Donji 230, a Gornji 222) dok prema zadnjem popisu danas ima 100 mještana manje.

Interesantno je da su tada naselju (odlomku) Brašina pripadali Kupari, Srebreno, Kantule, Blato, Gorica, Klokurići, Krstac i Trgovište, dakle skoro polovica prostora Župe i da je na cijelom tom prostoru živjelo svega 296 Župljana.

Danas najveće župsko naselje Čibača (1.953 popis 2011.) je prije 129 godina imala 261 mještana. Petrača s Mandaljenom je imala 186 mještana, Zavrelje kojem su pripadali Mlini, Vrelo i Kostur 254, Plat 200, te Soline 132.


Donosimo usporedbu stanovništva Župe dubrovačke

prema popisima 1890. i 2011. godine.

Izvor; Dubrovnik kalendar iz 1897.godine (prenio gosp. Ivo Batričević - Dubrovnik nekad) i Državni zavod za statistiku

Foto: Župa dubrovačka na starim razglednicama