Četvrtak, 20 Veljača 2020
Županijska skupština o ulaganjima u osnovne škole - Pogledajte koliko dobiva župska škola

Županijska skupština o ulaganjima u osnovne škole - Pogledajte koliko dobiva župska škola

Na 9. sjednici Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije koja će se održati 11. ožujka pred vijećnicima će se naći odluka o ulaganjima u osnovne škole, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području županije.

Plan raspodjele sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola županije predviđa iznos od 15.439.548,00 kuna, od čega bi Osnovna škola Župa dubrovačka trebala dobiti 1.684.490,00 kuna. Kako doznajemo iz župske škole, najveći dio tog novca u iznosu od 1.056.000,00 kuna se odnosi na troškove financiranja prijevoza učenika, dok se ostali dio odnosi na materijalne i financijske troškove.

Za tekuće i investicijsko održavanje OŠ Župa dubrovačka je namijenjeno 86 tisuća kuna i to za izmjenu otvora na zgradi Kantule, sanaciju ostakljenog dijela matične škole i izmjenu keramike.

Župska škola će dobiti i sredstva za ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 164.935,00 kuna što će se iskoristiti projekt uređenja stana u školskoj zgradi Kantule. Radovi predviđaju rekonstrukciju stana koji se nalazi u zapadnom dijelu zgrade u dvije učionice, koje su prema riječima ravnatelja Antona Jurkića neophodne kako bi škola ostala u jednosmjenskom sistemu rada.

Predviđena su i sredstva za nabava školskog namještaja (oprema tri učionice), te računalne opreme.