Četvrtak, 21 Studeni 2019
Održana dvodnevna radionica “Osnove poduzetništva” u sklopu projekta “OPERA II”

Održana dvodnevna radionica “Osnove poduzetništva” u sklopu projekta “OPERA II”

Dvodnevna radionica “Osnove poduzetništvo” u sklopu projekta “Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije – OPERA II“., projekta koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – 2014. – 2020. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.

Radionica je bila namijenjena nezaposlenim osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao. Na radionici su prezentirane prednosti i nedostaci pojedinog oblika organiziranog poslovanja s troškovnog aspekta te propisanih obveznih uvjeta koji su potrebni za obavljanje pojedine vrste djelatnosti. Nadalje su polaznici upoznati s poslovnim planiranjem, upravljanjem ljudskim potencijalom te prodajom i marketingom.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, projektni partneri su: DURA, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Sveučilište u Dubrovniku, Centar za poduzetništvo d.o.o., DUNEA d.o.o. i KORA d.o.o.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima DNŽ.